Liên hệ

Niềm vui của KH tại Cy CP Uyên Việt (Đà Nẵng – ảnh bên trái) và Cty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thái Phú Tài – Đà Nẵng (ảnh bên phải), khi được KTV bảo trì, dán tem bảo hành đảm bảo chất lượng Máy làm đá Hải Âu.

Niềm vui của KH tại Cy CP Uyên Việt (Đà Nẵng - ảnh bên trái) và Cty TNHH Dịch vụ và Thương mại Thái Phú Tài – Đà Nẵng (ảnh bên phải), khi được KTV bảo trì, dán tem bảo hành đảm bảo chất lượng Máy làm đá Hải Âu.

Bình Luận

bình luận

    Chia sẻ bài viết :
    

    Hotline 24/7